Caridade Cristã

A caridade cristã, exercida, pode transformar vidas